Co dnia miliony ludzi wstaje i spieszy się do swoich zajęć, idzie do pracy, posyła dzieci do szkoły. Zdarza się niespodziewane wydarzenie jak: pożar, wypadek drogowy czy budowlany, wydostanie się do otoczenia substancji niebezpiecznej, albo inne zagrożenie.

Nagle uświadamiamy sobie, jak ulotne jest życie i że może narażone być nasze istnienie. Niektórych tragedii możemy uniknąć, ale niektóre z nich rozgrywają się w wyniku zdarzeń od nas niezależnych.

Wiedza i świadomość o tym, co może nas spotkać oraz jak ewentualnie tego uniknąć lub wpłynąć na zmniejszenie ryzyka, z pewnością przyczyni się do ograniczenia wylewnych łez rozpaczy.

Poznając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możesz ocalić życie swoje i swoich najbliższych

 1. Pożary
 2. Terroryzm
 3. ABC Reanimacji - Pierwsza Pomoc
 4. Susze i upały
 5. Katastrofy budowlane
 6. Przesyłka Niewiadomego pochodzenia
 7. Niewypały i niewybuchy
 8. Huragany i wichury
 9. Powodzie
 10. Skażenie środowiska
 11. Epidemie
 12. Zima