OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH oraz SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE w Województwie Podlaskim

W związku ze zbliżającym się  okresem zimowym podajemy informacje o najbliższych schroniskach, noclegowniach i innych ośrodkach wsparcia w woj. podlaskim.