Najczęściej katastrofy budowlane powodowane są:

 • wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazów niektórych pomieszczeniach,
 • obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków. 

 

Co robić na wypadek katastrofy budowlanej:

 1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) sprawdź, czy instalacja gazowa jest wyłączona.
 2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:

*  wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości),

*  wyłącz instalację gazową,

*  zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze, o ile jest to możliwe.

 1. Opuść dom (mieszkanie), a przy wychodzeniu zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
 2. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
 3. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno o ile jest to możliwe lub przez okna sąsiadów,

*  słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań

*  o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania) wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus (itp.) jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

 1. Gdy opuściłeś mieszkanie (dom) powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku
 2. Poinformuj również służby ratownicze o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.).
 3. Katastrofie budowlanej może towarzyszyć pożar

*  wówczas zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.

 1. Po opuszczeniu budynku:

*  o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej,

*  zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych.

 1. Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
 2. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
 3. O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
 4. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
 5. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.