1. Powódź to jedno z najczęściej występujących, naturalnych niebezpieczeństw.
 2. Powódź może wystąpić, gdy kilka dni wieją silne, sztormowe wiatry z kierunków północnego, północno- zachodniego i zachodniego. Wówczas wiatry wdmuchują te masy wód do jezior, cieków wodnych, rzek, kanałów melioracyjnych itp. mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem tzw. "cofki wód". Wówczas poziom wód podnosi się do stanów niebezpiecznych i grozi wystąpieniem poprzez wały lub inne urządzenia melioracyjne lub ochronne,
 3. Zjawisko to ma najczęściej miejsce w okresach jesienno- zimowych i zimowo- wiosennych.
 4. Oprócz powodzi spowodowanej "cofką wód" może również dojść do powodzi powodowanych takimi czynnikami jak: długotrwałe opady, szybkie, gwałtowne topnienie śniegów, tworzenie się zatorów lodowych lub duże przybory wód spływających z gór i rzek łączących się.
 5. Najgroźniejsze powodzie mogą mieć miejsce wówczas, gdy wyżej wymienione czynniki powodziotwórcze nałożą się na siebie, wystąpią wszystkie z nich lub część jednocześnie.

 

        Przygotuj sie do powodzi zanim ona nastąpi:

*  Poznaj terminy o zagrożeniu powodziowym:

*  stan zagrożenia powodziowego w twoim miejscu zamieszkania,

*  pogotowie przeciwpowodziowe,

*  alarm przeciwpowodziowy,

*  ewakuacja powodziowa,

*  sygnały używane w czasie narastania powodziowego.

Dowiedz się o tym od swoich władz lokalnych tj. w swoim urzędzie gminy, miasta, miasta i gminy, starostwie.

*  W czasie zagrożenia powodzią radioodbiornik ustaw na programy lokalne i słuchaj komunikatów do których dostosuj postępowanie. zapisz sobie częstotliwości lokalnych i miejscowych rozgłośni radiowych.

 

UWAGA

 1. Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków powodzi.
 2. Zapoznaj się w swoim urzędzie gminy, miasta, miasta i gminy, starostwie:

*  jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania

*  jak zorganizowana jest ewakuacja ludzi i zwierząt gospodarskich

*  jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć ludzi i zwierząt

*  jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas powodzi np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe lub inne sygnały

*  kto jest wyznaczony do pomocy przy załadunku zwierząt hodowlanych na środki transportu do ewakuacji.

 1. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:

*  gdzie i jak ma się ewakuować,

*  zrób listę telefonów i adresów rodziny, gdzie możesz szukać pomocy lub będzie to "puszka kontaktowa"

*  pokaż gdzie się znajdują główne wyłączniki instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej,

*  jak zabezpieczyć mieszkanie, dom i obejście przed powodzią i grabieżą.

 1. Przygotuj zestaw rzeczy przydatnych w czasie ewakuacji do 30-50 kg na osobę, takie jak:

*  śpiwory, koce

*  dokumenty, wartościowe rzeczy

*  zapasowe ubranie, buty

*  zestaw apteczny pierwszej pomocy, apteczka samochodowa

*  zapas żywności na 3 doby

*  zestaw sztućców

*  zapas paszy dla zwierząt gospodarskich na 3 doby. Dla pozostające go w gospodarstwie:

*  przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje

*  zgromadź zapasy wody pitnej

*  przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego

*  przygotuj pozostawione bydło do ewakuacji na wyżej położone miejsca

*  przygotuj zapasowe źródło oświetlenia i radioodbiornik bateryjny

 1. Porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji- wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki.
 1. Za pośrednictwem rozgłośni radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, o ewakuacji i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. działaj zgodnie z treścią tych komunikatów.


Co nale
ży robić w czasie zagrożenia powodzią:

 1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny, miejsca. Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna), pamiętaj o uzyskaniu zgody od terenowej administracji samorządowej. Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gmin.
 2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ostrzeżenie powodziowe i przewidziany jesteś do ewakuacji kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji. Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji.
 3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe pietra domu. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego aby nie popłynęły.
 4. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową, wodociągową.
 5. W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 6. Napełnij bak samochodu, ciągnika paliwem.
 7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute, skażone.
 8. Nie chodź na obszarach zalanych wodą, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
 9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 10. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 11. Jeżeli zostanie wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych, np. do układania lub wypełniania worków z piaskiem, pomagaj - od tego zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa.
 12. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.Uwaga!

Zostałeś w gospodarstwie- potrzebujesz pomocy. Wywieś flagę o następującym kolorze:


BIAŁA - potrzeba ewakuacji


CZERWONA - potrzeba żywności i wody

 
NIEBIESKA - potrzeba pomocy medycznej

 
KA
ŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA SAMOWYSTARCZALNYM NA OKRES 3 DNI I ZDOLNYM DO POMOCY SOBIE I INNYM.


Co nale
ży robić po powodzi:

 1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. benzyną, ropą lub innymi produktami ropopochodnymi, różnymi nieczystościami, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 2. Bądź ostrożny gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
 3. Miej zawsze włączone radio bateryjne w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego. Słuchanie radia pomaga też rozładować stres związany z zaistniałą sytuacją.
 4. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 5. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 6. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 7. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 8. Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 9. Dopilnuj, aby instalacje domowe elektryczne, gazowe i wodno- kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 10. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami.